تصاویری از کارخانه تولید روغن خوراکی

اخیرا در برنامه #کالا_ایرانی رادیو اقتصاد، پرسشی از سوی مردم مطرح شد که چرا شرکت های روغنی حاضر به ارائه فیلم و تصویر از کارخانجات خود نیستند؟!
تصاویر نمونه ای از کارخانجات روغن را باهم ببینیم

رسانه

رای دادن به این مورد
(0 آرا)