فوایدشیرسویا

چنانچه بدن شما قابلیت هضم لاکتوز شیر را ندارد، از شیر بدون لاکتوز یا شیر سویا استفاده کنید تا بدون مشکل، کلسیم مورد نیاز را جذب کنید.

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 151 بار