برای انواع سرخ کردنی ازروغن بدون پالم استفاده کنید

برای انواع سرخ کردنی از روغن بدون پالم استفاده کنید تا از روغن کمتر جذب غذا گردد. روغن بدون پالم اویلا از روغن های بسیار مرغوب تهیه شده است.

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 59 بار