مزه دار کردن گوشت

برای مزه دادن به گوشت و ماهی، نمک و فلفل را طوری بریزید که شبیه برف آمدن شود. این کار از گلوله شدن ادویه در یک گوشه گوشت جلوگیری میکند.

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 138 بار