روشی برای پخش نشدن سبزی روی تخته

موقع خرد کردن سبزیجات، کمی نمک روی تخته بریزید. این کار از پخش شدن تکه های سبزی به اطراف جلوگیری می کند.

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 103 بار