سبزیجات را کنار میوه ها نگهداری نکنید

هیچگاه سبزیجات را برای مدت طولانی در کنار میوه ها نگهداری نکنید. بعضی از میوه ها گاز اتیلن آزاد میکنند و این گاز باعث فاسد شدن سبزیجات می شود.

رای دادن به این مورد
(1 رای)
خواندن 124 بار