مدت زمان مصرف ماهی فریز شده

.چنانچه یخ ماهی فریز شده را باز کردید، نباید آن را دوباره فریز کنید و می بایست حتما آن را مصرف کنید

رای دادن به این مورد
(0 آرا)
خواندن 31 بار