موسیقی و بازگرداندن حافظه

 موسیقی قادر است خاطرات از یاد رفته را به ذهن افراد بازگرداند، همچنین در بسیاری از موارد، روانشناسان از موسیقی درمانی برای ترمیم آسیبهای مغزی در بیماران خود استفاده می کنند.

رسانه

رای دادن به این مورد
(0 آرا)