فراموش نکنید که بعضی از تغییرات ساده، آشپزی شما را ساده تر می کند. مثلا کندن پوست مرغ پس از پخته شدن مرغ