برای انواع سرخ کردنی از روغن بدون پالم استفاده کنید تا روغن کمتر جذب غذا گردد. روغن بدون پالم اویلا از مواد اولیه بسیار مرغوب تهیه شده است. روغن های خوراکی اویلا مناسب برای انواع آشپزی های ایرانی و فرنگی با بهترین استاندارد های روز جهان و ایران.