"

  1. در درمان بیماری های عفونی نقش موثری دارد
  2. برای افرا مستعد به سرطان بسیار مفید است
  3. به هضم غذا کمک می کند
  4. برای استخوانسازی بدن و سلامت استخوان ها مفید است
  5. از بیماری های چشمی جلوگیری می کند