خوردن یک لیوان آب پرتقال، میوه های قرمز، سرکه و اضافه کردن انواع ادویه به غذا می تواند اثرات منفی پرخوری را خنثی کند.