ادویه ها را در جای تاریک و خنک نگهدارید کنید. نور و رطوبت باعث از دست رفتن مزه گیاهان و ادویه جات می شود.