شیر سویا حاوی ماده مغذی لسیتین کولین و اینوزیتول است و از ظهور چین و چروک جلوگیری و روند پیر شدن پوست را آهسته می کند.