غلات سبوس دار منبع بسیار خوبی از فیبر و دیگر مواد مغذی است که نقش مهمی در تنظیم فشار خون و سلامت قلب دارد.