هورمون استرس اگر در بدن ماندگار شود، سیستم ایمنی بدن شما را ضعیف کرده و در نهایت موجب پیری زود رس می شود.