آشپزهای حرفه ایی معمولا از لوازم قابلمه و ماهیتابه مسی استفاده می کنند تا زمان آشپزی و حرارت موردنیاز برای آن را کاهش دهند.