هر چند وقت یکبار با خوردن استیک, باطری بدنتان را شارژ کنید. گوشت قرمز منبع عالی آهن- تامین کننده انرژی سلول ها- است.