1. رنگ صورت را درخشان می کند
  2. کمک به حذف ضایعات روده بزرگ و درمان اسهال می کند
  3. بوی بد بدن را از بین می برد
  4. بینایی را تقویت می کند
  5. انبه تمیزکننده خون است