یکی از پایه های ثابت سفره های ایرانی خورشت می باشد. خورشت دارای انواع بسیار مختلفی بوده که هر کدام از آنها دارای مواد اولیه منحصر به فرد و مخصوص به خود می باشد.