برای همگان ثابت شده است که روغن های گیاهی نسبت به دیگر روغن ها مفید ترند ، حال در بین خانواده ی روغن های گیاهی کدام روغن مفید تر است؟ در مطلب زیر سه روغن آفتابگردان، ذرت و کانولا با هم  مقایسه شده است.