با وجود این که همه با غذاهای فست فودی موافق نیستند، اما این مواد غذایی علاقه¬مندان خاص خود را دارند.