همه ما می‌دانیم که برای سالم ماندن باید تغذیه مناسبی داشته باشیم، ولی دانشمندان عقیده دارند علاوه بر سلامت کلی بدن باید با تغذیه مناسب بدن را ایمن کنیم.