مواد غذایی دارای کلسیم و فسفر به حفظ سلامت مینای دندان کمک می کند