تحقیقات نشان داده که خوردن غلات کامل، طول عمر را زیاد کرده و از مرگ ناشی از بیماری های قلبی پیشگیری میکند