از آنجایی که بادمجان روغن را به خود جذب می‌کند، بهتر است آن را کبابی کرده تا سالم‌تر باشد