برای جلوگیری از سرماخوردگی، ویتامین دی و فیبر مصرف کنید و سعی کنید وزن خود را کنترل کنید تا سیستم ایمنی شما به بهترین نحو فعالیت کند