"

  1. مربا و کمپوت انجیر یبوست را کاهش میدهد
  2. دارای ویتامین A ، B ، C است.
  3. جوشانده غلیظ انجیر خشک برای رفع سرماخوردگی
  4. انجیر خشک شده برای درمان سیاه سرفه
  5. حرارت بدن را کاهش میدهد

 "