روغن کانولا دارای 7% چربی اشباع بوده که این میزان از چربی اشباع موجود در روغن ذرت، آفتابگردان و زیتون کمتر می باشد.

.نسبت وجود امگا3 و امگا 6 موجود در روغن کانولا آن را برای پخت و پز حتی از روغن زیتون نیز مناسب تر می سازد