اگر همیشه روی اجاق جا کم می‌آورید و وقت کمی برای آشپزی دارید، می‌توانید یک شعله را با پختن برنج در فر خالی کنید.