1. برنج دانه بلند : یک پیمانه
  2. سس سالسا (پیاز، سس گوجه فرنگی و فلفل قرمز) : 2 پیمانه
  3. آب : 2 پیمانه
  4. نخود سبز : 1 پیمانه
  5. ذرت و پیازچه : 1 پیمانه