استفاده از محلول آب نمک قبل از سرخ کردن بادمجان و کدو از جذب زیاد روغن توسط غذا جلوگیری می کند. مصرف بالای روغن باعث بیماری های قلبی عروقی و چاقی می گردد.