.پوست بادام درختی دارای ماده ایست که از اکسید شدن جلوگیری می کند. اکسید شدن  موجب افزایش ریسک ابتلا به بیماری های قلبی می شود