موقع پختن برنج، یک قاشق چای خوری آبلیمو در آب بریزید. این کار باعث سفیدتر و نرم تر شدن برنج می شود.