"

  1. ادرار آور است
  2. فشار خون را پایین می آورد
  3. برای معالجه تمام عفونت ها مفید است
  4. سرشار از آهن و ویتامین ث ، ب1 ، ب2 و کاروتن است
  5. ناراحتی طهال را برطرف می کند

"