تبعیض بین افراد چاق و لاغر موجب چاق‌تر شدن افراد چاق می‌شود و تاثیر رژیم‌ها را از بین می‌برد. این نتیجه یکی از تحقیقات دانشگاه کالج لندن درباره چاقی و تاثیرات روانی آن است.