"

  1. به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکند
  2. سرشار از آهن است
  3. برای تقویت قلب و ریه مفید است
  4. برای تصفیه خون بسیار مفید است
  5. از ریزش مو جلوگیری میکند

"