"

  1. مو را تقویت می کند
  2. برای برطرف کردن بواسیر مفید است
  3. یبوست و هر نوع گاز ایجاد شده در معده را دفع می کند
  4. ضعف کبد را درمان می کند
  5. باعث کاهش چین و چروک

"