برای درست کردن سس سالاد سالم، نصف مایونز را با ماست جایگزین کنید.