به جای نمک از سبزیجات، انواع ادویه و چاشنی های بدون نمک استفاده کنید