1. آرد : 5 پیمانه
  2. شکر : 5/3 پیمانه
  3. آب : 5/3 پیمانه
  4. شیر : 2 پیمانه سرخالی
  5. روغن مایع : 1 پیمانه سرخالی
  6. روغن جامد : 1 پیمانه سرخالی
  7. گلاب : 2/1 پیمانه
  8. زعفران : به مقدار لازم