"

  1. نشاط آور است
  2. درمان کننده سردردهای میگرنی و عصبی است
  3. میکروب اسهال و وبا را می کشد
  4. بوی سیر و پیاز (بوی بد) را از دهان می برد
  5. ضد دل پیچه است

"