1. به کاهش وزن کمک می کند
  2. از ایجاد پلاک و پوسیدگی دندان جلوگیری می کند
  3. فشار خون را کاهش می دهد
  4. به پیشگیری از سرطان مثانه، تخمدان، مری و پانکراس کمک می کند
  5. به پیشگیری از دیابت کمک می کند