"

  1. موجب شادابی و طراوت پوست می شود
  2. برای کاهش کلسترول خون بسیار موثر است
  3. از بروز پوکی استخوان جلوگیری می کند
  4. از بروز یبوست پیشگیری می کند و نیز عملکرد روده را تنظیم می کند
  5. گلابی سنگ مجاری ادرار را دفع می کند