خوردن شیر گرم، موز، عسل و تخم مرغ قبل از خواب کمک می کند تا خواب راحت تری داشته باشید.