1. اسفناج بخار پزشده : 500 گرم
  2. کنجد بو داده : 4 ق غ
  3. روغن کنجد : 3 ق غ
  4. سس سویا : 3 ق غ
  5. شکر : 1 ق م