1. باعث پیشگیری از کم شدن حافظه می شود
  2. کمک به غلبه بر حالت تهوع و استفراغ می کند
  3. از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند
  4. کاهش دهنده اضطراب، افسردگی و استرس است
  5. خواص ضد باکتریایی آن برای درمان آکنه و پاکسازی پوست مفید است.