1. مقوی اندام های گوارشی است
  2. ضد نفخ است
  3. سموم بدن را دفع میکند
  4. ضد عفونی کننده و میکروب کش قوی است
  5. برای تقویت حافظه کاربرد دارد