برای گرفتن مزه بهتر گوشت در غذاهای خورشتی، آن را اول به خوبی تفت بدهید تا کاملا قهوه ای شود.