ماهی و غذاهای دریایی را می توان جزء مهمترین غذاهای سلامتی بخش دانست که می توان آن را به رژیم غذایی اضافه گردد.